ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΖΑΣ VIDEO GAMES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΖΑΣ VIDEO GAMES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΖΑΣ VIDEO GAMES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: 2001 ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 17, 11257 Αθήνα

ΑΦΜ: 800861103

ΔΟΥ: Γ Αθηνών

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 143246901000

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ισολογισμός 2017

Ανακοίνωση Σύστασης